top of page
eerie-scenery-radio-telescope-starry-night.jpg

Onze saffier producten

Onze ervaring met saffier producten is zeer breed, zowel binnen de halfgeleider, medische, optische en R&D sector. Masterpiece Technologies is wereldwijd bij vele saffier toepassingen betrokken. Samen met onze klanten ontwikkelen en ondersteunen we de beste oplossing voor hun uitdagende toepassingen.

Onze saffier producten

V/UHF RFDU

Halfgeleiders

Saffier componenten zorgen voor langere levenstermijn en minder particulatie.
Saffier biedt de hoogste, sterkte, zuiverheid en duurzaamheidseisen voor agressieve procesomgevingen met NF3 en CF4.

Partnerships and Collaborations:

We believe in creating value through collaboration. Our partnerships with leading companies and (academic institutions-optional) drive innovation, keeping us at the forefront of technological advancements. We invite you to explore how our expertise can benefit your projects, ensuring success through unparalleled solutions and support.

Saffier Medische Optiek & Laser Optiek

Saffier wordt gebruikt in het ruime gamma van medische en laser-toepassingen, hoofdzakelijk vanwege zijn unieke eigenschappen. Saffier heeft een hoge sterkte en duurzaamheid, bio-overeenstemming, spectrumbreedte van 200 tot 3500 nm en thermische geleidvastheid die 28 maal hoger ligt dan die van quartz of optisch glas.
 

Samen zorgen deze eigenschappen voor optimale resultaten van uw systeem.
 

 • Saffier kijkvensters voor hoog puls-licht of cosmetische laser operatie toepassingen.
   

 • Saffier filters en spiegels.
   

 • Saffier lenzen voor medische optiek, laser optiek en beeldweergave/render-toepassingen.

Introduction
 

The Masterpiece RF team together with Elipse Engineering, both leaders in radio frequency technology, faced the challenge of manufacturing a Radio Frequency Distribution Unit (RFDU) that was initially specified to be 5-6U in size with connectorized components. Both RF teams, committed to exceeding expectations, proposed an innovative solution that not only fulfilled the customer's requirements but also set a new standard for the production process.


Challenge
 

The task was to design an RFDU that met strict size specifications while maintaining cost-effectiveness, reliability, and efficient heat management.


Solution
 

The RF teams of Masterpiece Tech and Elipse Engineering developed together an innovative approach by recommending the adoption of Surface Mount Technology (SMT) components. This pivotal choice resulted in the development of a sleek 1U drawer, effectively halving the unit's size and substantially lowering production expenses. Furthermore, the engineers crafted a tailored Printed Circuit Board (PCB) circuit to enhance the new design further.


Implementation
 

 1. SMT Integration:
  The use of SMT components facilitated a significant decrease in unit size while also enhancing performance, reducing costs, and optimizing heat  dispersion. 

 2. Custom PCB Circuit: Both RF teams meticulously crafted a specialized PCB circuit tailored to the unique requirements of the RFDU unit. This bespoke design played a crucial role in optimizing electrical performance and overall functionality.

 3. Cost-Efficiency: The innovative use of SMT components, coupled with the streamlined design, resulted in a 50% reduction in production costs, exceeding initial expectations.

 4. Enhanced Reliability: The new design not only met the specified electrical requirements but also enhanced Mean Time Between Failures (MTBF) due to improved heat distribution and component efficiency.

Results
 

 1. Size Revolution: Masterpiece Tech together with Elipse Engineering successfully transformed the RFDU unit from a 5-6U configuration to an ultra-compact 1U drawer, meeting both space constraints and industry standards.

 2. Cost Savings: The implementation of SMT components and the redesigned unit led to a substantial 50% reduction in production costs, offering significant financial advantages.

 3. Reliability Boost: The optimized design and efficient heat distribution resulted in a notable improvement in the unit's reliability, ensuring consistent performance under diverse conditions.

Conclusion

Masterpiece Tech and Elipse Engineering's RF teams visionary approach not only met the client's initial requirements but set a new standard for RFDU unit manufacturing. 

By embracing SMT components and redefining the design, Masterpiece Tech and Elipse Engineering showcased its commitment to innovation, cost-effectiveness, and reliability. 

This case study exemplifies our ability to deliver groundbreaking solutions that transcend conventional expectations and position’s us as an industry leader in RF technology.

Technische informatie

Chemische resistentie: saffier is zeer inert en bied hoge weerstand tegen aantasting in de meeste procesomgevingen, inclusief hydrofluorisch zuur en fluorineplasma (NF3, CF4).
 

Mechanische eigenschappen: hoge sterkte en stijfheid, tot wel 6 keer hoger dan quartz. Dit, gecombineerd met goede slijtvastheid en krasbestendigheid, maakt saffier de voorkeur bij hoog prestatie-toepassingen.
 

Thermische eigenschappen: saffier is inzetbaar tot 2000 °C en is 28 maal beter thermisch geleidend dan quartz waardoor het zeer geschikt is voor gespecialiseerde toepassingen. Saffier biedt een hoog en stabiel dielektrische constante en elektrische isolatie voor elektronische tussenlagen, RF, microgolf-transmissie vensters en buizen.

Mogelijkheden

At Masterpiece Technologies, our team boasts a wealth of expertise in RF and microwave technologies, specializing in the design and development of both passive microwave modules and active digital and analog modules.

Comprising highly skilled and experienced professionals, our team includes electrical and mechanical engineers, RF technicians, antenna specialists, and experts in both digital and analog RF technologies.


Additionally, our talented developers and integrators play a crucial role in delivering comprehensive
solutions.

Together, we are dedicated to pushing the boundaries of innovation and delivering
exceptional results for our clients.

QA en metrologie

Doordat saffier een hoog performantie product is, dat ontworpen wordt met specifieke eisen, geloven wij als Masterpiece Technologies er sterk in dat men geen hoog performante materialen kan verkopen als men ze niet kan opmeten. In lijn met deze psychologie investeren wij in metrologisch gereedschap, apparatuur en faciliteiten om deze doelen te bereiken.

Specifieke mogelijkheden:
 

 • Varian Cary 50 spectrometer voor het meten van saffier transmissie en absorbatie van 190 tot 1100 nm.
   

 • Zygo new view: dit is een interferometrisch contactloos meetsysteem voor het meten van saffier oppervlakteruwheid en afwerking tot op angstrom niveau.
   

 • De Zygo Verifire is een contactloze optische interferometer. Het meet optische vlakheid, golffront doorlatendheid afwijking, vermogen en onregelmatigheden op fractorieel golf niveau.
   

 • Rigaku X-ray voor het meten van kristaloriëntatie.
   

Voor fysieke metingen en inspectie zijn talloze optische vergelijkers en hoog vermogen beeldweergave- en microscoopsystemen beschikbaar. Laser markering voor stuknummering en serialisatie helpt met het nagaan van traceerbaarheid en lokalisatie. We controleren streng om te voldoen aan alle klanteninspecties, certificatie, CofC, en nog vele andere eisen.
 
Masterpiece Technologies doet niet enkel de volledige procescontrole van grondstof tot afgewerkt product, maar gaan ook de volledige ondersteuning van kwaliteitscontrole, certificatie en levering na!

QA and Metrology

Voor meer informatie over onze technologische oplossingen en producten, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

bottom of page